بستن

فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism)

فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظام­های تک ساخت-غیر متمرکز به حساب می­آید؛ اما قبل از آنکه به این بعد مهم فدرالیسم بپردازیم، بهتر خواهد بود اگر مروری کوتاهی به مفاهیم مرتبط به آن…

گزارش و تحلیل

فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism)

فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظام­های تک ساخت-غیر متمرکز به حساب می­آید؛ اما…

افغانستان

فرهنگ و هنر

هزاره،‌ زیبا است

ظرافت نوعی ریزنگاری و ریزبودگی است که در جهان امروز معیار زیبایی به شمار می‌رود. در گذشته معیار زیبایی غول‌پیکری و «دیومانندی» بود و امروزه ظریف و نازک معیار زیبایی‌اند. چنین است که به جای موترهای غول‌پیکر، موترهای…

مردم

هزاره،‌ زیبا است

ظرافت نوعی ریزنگاری و ریزبودگی است که در جهان امروز معیار زیبایی به شمار می‌رود. در گذشته…

ویدیوها

تاریخ

scroll to top