بستن

قابل توجه ناشران ادبیات داستانی درافغانستان برای پیشنهاد آثارشان به بازارکتاب ایتالیا

پانزدهم اکتبر، شصتمین روزتکیه زدن رژیم طالبان برمسند قدرت درافغانستان بود. با گذشت دوماه ازسقوط کابل به دست رژیم ظلمت، توجه رسانه های جهان به مسئله افغانستان هرروزکمترو کمرنگ ترمیگردد. اینکه دراین دوماه برمردم مظلوم افغانستان چی گذشت، زیرپوست هرشهر،…

نمایشگاه جهانی کتاب در ایتالیا

فرهنگ و هنر

هزاره،‌ زیبا است

ظرافت نوعی ریزنگاری و ریزبودگی است که در جهان امروز معیار زیبایی به شمار می‌رود. در گذشته معیار زیبایی غول‌پیکری و «دیومانندی» بود و امروزه ظریف و نازک معیار زیبایی‌اند. چنین است که به جای موترهای غول‌پیکر، موترهای…

مردم

ویدیوها

تاریخ

scroll to top