بستن

اعلامیه کنگره ملی هزاره در مورد ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه ها و کار در سازمان های غیردولتی توسط طالبان

کنگره ملی هزاره ممنوعیت تحصیلات عالی طالبان برای زنان را به شدت محکوم می کند، به عنوان دنبالهٔ ممنوعیت تحصیل متوسطهٔ دختران و آخرین تصمیم آنها مبنی بر جلوگیری از کار زنان در سازمان های غیردولتی.

عکس از آقایان حسن رضای, اکرم گیزابی, کلاودیو کنکاس, و خانم راحل سایا در محفل یاد بود شهدای کاج در شهر میلان ایتالیا

سلام به کاج ها: محفل گرامیداشت چهلم شهدای کاج و تقدیرازنویسنده و هزاره شناس ایتالیائی درشهرمیلان ایتالیا

بتاریخ 16 ماه نوامبرسال روان میلادی محفلی برای گرامیداشت ازچهلم شهدای…

فرهنگ و هنر

هزاره،‌ زیبا است

ظرافت نوعی ریزنگاری و ریزبودگی است که در جهان امروز معیار زیبایی به شمار می‌رود. در گذشته معیار زیبایی غول‌پیکری و «دیومانندی» بود و امروزه ظریف و نازک معیار زیبایی‌اند. چنین است که به جای موترهای غول‌پیکر، موترهای…

مردم

ویدیوها

تاریخ

قیام تاریخی ودهقانی ابراهیم خان گاو سوار

ابراهیم خان گاوسوار فرزند یکی از خوانین شهرستان بود، او جوانترین ارباب وقت درمرکز حکومتی « اولقان » شمرده میشد. روزی عبدالجلیل حاکم اولقان شهرستان مشهور به حاکم قونته (…

scroll to top