بستن

درباره هزاره ورلد

هزاره ورلد در سال ۲۰۱۱ توسط بشیر براتی بنیاد گذاشته شد و پس از آن همواره مدافع مردمِ محروم، منادی دردها‌ و فریاد ستمدیدگان بوده است. هر دردمندی صدای خویش را از این رسانه بلند کرده است و در مقابل “سکوت” و “سانسور” قد علم نموده است. در این جهان پر از اندوه و غصه فقط کلمه ها و گزاره هاست که دشمن را نابود می کند و ما پس از سده ها تجربه‌ی تلخ قتل عام، کله منار شدن، اخراج اجباری، رنج بی هویتی، تحمل تحقیر نژادی، فقط کلمه ها و گزاره را داریم.

پس از چند سال فعالیت، باز هم ضروت وجود این رسانه همچنان جدی ست. در شرایط حال نیز گزارش از حاشیه ها، احوال فراموش شدگان، روزگار بیچارگان تاریخ، درد ستمدیدگان نیاز جدی زمانه‌ی ماست. تا زمانی که “عدالت” با تمام گونه هایش، به مثابه‌ی یک “امر عینی” تحقق نپذیرد “هزاره ورلد” هست و باید باشد. فرق نمی کند مسوولان این رسانه کیستند؟! ما در یک موضع نابرابر قرار داریم. تبعیض و ستم مردم ما را در وضع فرسایشی قرار داده است. تا تامین عدالت، برابری و ایجاد جامعه‌‌ی با معیار حقوق شهروندی، مبارزه‌ی ما همچنان ادامه دارد.


این رسانه پس از تاسیس فقط در پی منافع مردم بوده است و فقط به دردِ مردم توجه نموده است. تمام کنش ها، واکنش ها، داوری ها و موضع گیری ها با محوریت منافع مردم انجام گردیده است. از این جهت کنشگران ما در این رسانه همگی رضاکار بوده است و فقط بر مبنای “رسالت” قلم و قدم زده اند. تا هنوز هیچ گاه خودسانسوری نکرده اند و رویداد ها را با تلخی و رنج آلودگی اش منتشر نموده است. پس از نشرِ این گزاره ها مسوولان این رسانه‌ی جهانی، در نظر دارند تا فعالیت ها را با استفاده از سایت انترنتی، صفحه‌ی فیسبوک، یوتوب، تویتر، انستاگرام و سایر نمایه های اجتماعی پی بگیرند و با سازماندهی، کارها را به پیش ببرند. در پایان از تمام مخاطبان این رسانه، نویسندگان، اهل نظر و تمام کسانی که به خاطر “محرومیت زدایی” تلاش می ورزند، تقاضای همکاری داریم و دست همگی را به گرمی می فشاریم.

scroll to top