قابل توجه ناشران ادبیات داستانی درافغانستان برای پیشنهاد آثارشان به بازارکتاب ایتالیا

پانزدهم اکتبر، شصتمین روزتکیه زدن رژیم طالبان برمسند قدرت درافغانستان بود. با گذشت دوماه ازسقوط کابل به دست رژیم ظلمت،…

۲۹ میزان ۱۴۰۰

این بارچه کسانی کوچ اجباری هزاره ها را معماری و مدیریت میکنند و چرا؟!

گرچند، کوچ اجباری هزاره ها، ازسده نوزدهم میلادی شروع شده وکماکان تا کنون ادامه داشته، اما طی این دوقرن اخیر،…

۲۰ میزان ۱۴۰۰

تشکیل جنبش استقلال خواهی هزارستان: نتیجه معکوس اقدامات انحصارگرایانه تک قومی

دولت فعلی افغانستان درحالی آخرین نفسهایش را میکشد که این دولت با این ترکیب و کارنامه ننگین اش یکی ازبدنام…

۲۴ حمل ۱۴۰۰

چرا قبیله سالاران ازنظام فدرالی میترسند: با نظام فدرالی درافغانستان، برابری و حقوق شهروندی بهترتامین میشود

نظام فدرالی که یکی از نظام های حکومت داری مروج دردنیا است درواقع تضمین کننده بهتردموکراسی وحقوق شهروندی برای کشورهاست.…

۱۳ حمل ۱۴۰۰

با حمایت از “جبهه مقاومت” روح “بابه مزاری” را شاد سازیم

حکومتهای فاسد کابل، طی دودهه گذشته، با پلان مشخص قومی- قبیله ای بسیاری ازنیروهای مقاومت اقوام مختلف را یا با…

۱۲ حوت ۱۳۹۹

امیرعبدالرحمان‌خان (قتل‌عام، غارت، تجاوز و بیدادگری)

هزاره‌ها، پیش از امیر عبدالرحمان‌خان همواره خودمختار بوده‌اند. پس از حاکمیت این امیر، مردم هزاره در هزارستان و افغانستان، روزگار…

۴ میزان ۱۳۹۹

۲۵ سپتمبر، سال‌روز قتل‌عام هزاره‌ها توسط امیر عبدالرحمان جابر

گروپ بین‌المللی دفاع از حقوق اقلیت‌ها» نیز در نوشته ای تحت عنوان « Afghanistan Hazaras» به صراحت تذکرداده است که…

۳ میزان ۱۳۹۹