قابل توجه ناشران ادبیات داستانی درافغانستان برای پیشنهاد آثارشان به بازارکتاب ایتالیا

پانزدهم اکتبر، شصتمین روزتکیه زدن رژیم طالبان برمسند قدرت درافغانستان بود. با گذشت دوماه ازسقوط کابل به دست رژیم ظلمت،…

۲۹ میزان ۱۴۰۰

طالبان، تاجران جدید جهانی مواد مخدر: هیرویین، میلیاردها درآمد و بازی های ژئوپولیتک

طالبان ازطریق افغانستان، پاکستان، مومباسه Mombasa (درکینیا) حتا به کارتل های ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مواد مخدرمیرسانند که خود یک مارکیت…

۱۶ میزان ۱۴۰۰

مزدورمنشی بعضی ازجوانان تحصیل کرده و تازه به دوران رسیده قوما ازکجا نشآت میگیرد؟!

گرچند، نظرات و تهدیدات این دشمنان افراطی هزاره، بخوبی قابل درک است، اما درعکس العمل به نشراین خبر، چیزیکه قابل…

۲۴ حمل ۱۴۰۰

تشکیل جنبش استقلال خواهی هزارستان: نتیجه معکوس اقدامات انحصارگرایانه تک قومی

دولت فعلی افغانستان درحالی آخرین نفسهایش را میکشد که این دولت با این ترکیب و کارنامه ننگین اش یکی ازبدنام…

۲۴ حمل ۱۴۰۰

پژوهش: بیشترین بودجه جنگ نرم کشورهای خارجی درافغانستان نصیب کدام رسانه ها میشود؟!

طی ماه های اخیر رسانه ی هزاره ورلد درهمکاری با رسانه جمهوری سکوت، پژوهش مشترکی را درباره نقش رسانه های…

۱۱ حمل ۱۴۰۰

با حمایت از “جبهه مقاومت” روح “بابه مزاری” را شاد سازیم

حکومتهای فاسد کابل، طی دودهه گذشته، با پلان مشخص قومی- قبیله ای بسیاری ازنیروهای مقاومت اقوام مختلف را یا با…

۱۲ حوت ۱۳۹۹

۲۵ سپتمبر، سال‌روز قتل‌عام هزاره‌ها توسط امیر عبدالرحمان جابر

گروپ بین‌المللی دفاع از حقوق اقلیت‌ها» نیز در نوشته ای تحت عنوان « Afghanistan Hazaras» به صراحت تذکرداده است که…

۳ میزان ۱۳۹۹