طالبان، تاجران جدید جهانی مواد مخدر: هیرویین، میلیاردها درآمد و بازی های ژئوپولیتک

طالبان ازطریق افغانستان، پاکستان، مومباسه Mombasa (درکینیا) حتا به کارتل های ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی مواد مخدرمیرسانند که خود یک مارکیت…

۱۶ میزان ۱۴۰۰

چرا قبیله سالاران ازنظام فدرالی میترسند: با نظام فدرالی درافغانستان، برابری و حقوق شهروندی بهترتامین میشود

نظام فدرالی که یکی از نظام های حکومت داری مروج دردنیا است درواقع تضمین کننده بهتردموکراسی وحقوق شهروندی برای کشورهاست.…

۱۳ حمل ۱۴۰۰

پژوهش: بیشترین بودجه جنگ نرم کشورهای خارجی درافغانستان نصیب کدام رسانه ها میشود؟!

طی ماه های اخیر رسانه ی هزاره ورلد درهمکاری با رسانه جمهوری سکوت، پژوهش مشترکی را درباره نقش رسانه های…

۱۱ حمل ۱۴۰۰