بستن

آیا هزاره ها درصدد ایجاد یک کشورمستقل هستند؟!

منشورهزارستان که به رسانه ها فرستاده شده است، دارای شش فصل و چهل ماده است و درسه زبان نگاشته شده است (دری-هزارگی، انگلیسی و روسی) و به گفته اطلاعیه جنبش استقلال هزارستان، این منشوریک سند جامع و نقشه راه الی شکل گیری واقعی و فزیکی هزارستان به شمار می‌رود.

هزاره ورلد:

بتاریخ ۱۱ ماه اپریل سال روان میلادی (۲۲ حمل ۱۴۰۰ هجری- خورشیدی) سندی به رسانه ما ‌مواصلت نموده به نام «منشور هزارستان-منحیث یک کشور مستقل» که اولا در سایت پیشگامان جنبش استقلال هزارستان، انتشار یافته وطی ایمیلی از آدرس سایت پیشگامان جنبش استقلال هزارستان، به رسانه ها (از جمله سایت هزاره ورلد) ارسال شده است.

این ایمیل حاوی پیام اعلام موجودیت «پیشگامان جنبش استقلال هزارستان» و متن کامل منشورهزارستان است و آدرس سایت منشور، نشان دهنده شکلگیری جنبش آزادیخواه هزاره بوده که درحال زمینه سازی ایجاد یک کشورمستقل به نام هزارستان است.

منشورهزارستان که به رسانه ها فرستاده شده است، دارای شش فصل و چهل ماده است و درسه زبان نگاشته شده است (دری-هزارگی، انگلیسی و روسی) و به گفته اطلاعیه جنبش استقلال هزارستان، این منشوریک سند جامع و نقشه راه الی شکل گیری واقعی و فزیکی هزارستان به شمار می‌رود.

این سند از دید همکاران هزاره ورلد، یک سند تخصصی است و جدیت و تخصص پیشگامان جنبش استقلال هزارستان را به نمایش میگذارد.

گرچند تاکنون درباره پیشگامان جنبش آزادیخواهان هزارستان، معلومات چندان در دست نیست، اما طرح چنین منشور، نگاه ژرف نویسندگان آنان به تاریخ و پیشینه مردم هزاره، به مسایل کشوری و بین المللی را نشان میدهد. این منشور درسایت منشور هزارستان، به سه زبان (دری-هزارگی، انگلیسی و روسی) به نشر رسیده است که نشان دهنده پشتیبانی بین المللی ازین جنبش و ازچنین طرحی می‌باشد.

شکل‌گیری نهاد قانون گذاری و برنامه ریزبرای آینده مردم هزاره، زیرنام «پیشگامان جنبش استقلال هزارستان»، مژده‌ی خوبی برای آزادی خواهان است افغانستان و منطقه است، امری که تاکنون به رویائی بیش نمیماند، اکنون در حال نزدیک شدن به واقعیت است.

چندی پیش اعلامیه‌ی دیگری از گروهی به نام «نیروهای زدنی هزاره» به آدرس سایت هزاره ورلد مواصلت نموده بود، که حکایت از شکل‌گیری نیروی جدیدی هزاره ها برای دفاع مشروع ازین مردم داشت.

تحولات اخیروافزایش حمله وفشارهای گونه‌گون حکومت افغانستان بالای مردم هزاره، (قشون کشی به هرات و بهسود بالای مردم ملکی هزاره ها) به خوبی حکایت از ترس و دستپاچگی حکومت افغانستان از پیشرفت هزاره ها و خودمختاری آنها دارد.

با پیگیری تحولات اخیرازجمله تحولات اخیر، شکسته شدن سکوت سی ساله صدراعظم پیشین افغانستان «سلطانعلی کشتمند» طی مقاله‌ای با پشتیبانی ازسیستم فدرالی درافغانستان، موضع گیریهای تند وجدی محمد کریم خلیلی رهبرحزب وحدت اسلامی درباره حمله ارتش به بهسود و نظرات غلام عباس ابراهیم زاده رهبر حزب وحدت اسلامی نوین را درمورد دفاع ازهزاره ها، و حالا انتشار منشور هزارستان، همه این اتفاقات نشان دهنده، فعال شدن نخبه‌گان هزاره به صورت جدی برای بدست آوردن حقوق مردم شان است.

شبکه “هزاره‌ورلد” با دفاع ازهربرنامه ی مفید برای مردم هزاره، نشر«منشور هزارستان» را یک اقدام نیک وبه نفع صلح درکشورافغانستان ومنطقه دانسته به «پیشگامان‌جنبش‌استقلال‌هزارستان» این دست آورد را تبریک گفته، امیدوارست این منشور برای تمام هزاره های جهان منحیث نقشه راه برای هدف آینده شان که همانا داشتن یک سرزمین، آزاد، آباد، دموکراتیک و پرافتخار برای خودشان وهمسایگان افغانستانی شان باشد، مورد تقدیر قرار گرفته و ازآن عملا استفاده صورت گیرد.

 www.hazaristan.asia

 www.hazaristan.eu

 تصویرازصفحه: پرچم هزارستان

دیدگاهتان را بنویسید

0 دیدگاه
scroll to top